Aegon ToekomstPlan

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2019

Ook het ToekomstPlan van Aegon/Spaarbeleg, afgesloten na 1998, lijkt een woekerpolis te zijn. Deze site zal ingaan op de issues die ik zie bij mijn Aegon ToekomstPlan uit 2001 welke momenteel nog lopend is.

Momenteel heb ik hierover een klacht lopen bij het Kifid, aangezien Aegon de klacht had afgewezen. Deze site zal mijn visie beschrijven van wat ik denk dat er mis is. Ik denk hier sluitende argumentatie voor te hebben, echter zullen we de uitspraak vanuit het Kifid hierover nog moeten afwachten.

Mijn klacht betreft twee punten waarop Aegon tekort is geschoten. Het eerste punt zal mogelijk niet voor iedereen een punt zijn om een klacht bij Aegon in te dienen, aangezien er blijkbaar een informatiefolder verstrekt zou zijn waarin bepaalde kosten (beheerkosten) duidelijk zouden moeten worden.

Het probleem is echter dat deze kosten nergens anders terugkomen, en dat ik in mijn geval deze informatiefolder nooit heb ontvangen. Hierdoor kon ik uitgaande van de productvoorwaarden, niet anders concluderen dan dat de daarin genoemde beheerkosten, de beheerkosten van de beleggingen waren, in plaats van wat nu blijkt de 'beheerkosten' welke vanuit de verzekering worden doorbelast. Deze kosten zijn nu al jaren doorberekend naast de beheerkosten welke uit de belegging voortvloeien. Pas bij navraag over verduidelijking van de kosten in de klachtenprocedure bij Aegon, kwam ik hier achter.

Het tweede punt geldt echter voor iedereen die een Aegon ToekomstPlan heeft, en waarbij de belegging, net zoals bij mij, plaatsvindt in het 'Aegon Equity Fund'.

Het probleem met deze belegging heb ik gevonden toen ik op zoek ging naar verdere onderbouwing van mijn standpunt dat ik onterecht dubbele beheerkosten betaalde. In mijn zoektocht naar dubbele beheerkosten vond ik de pagina Woekerpolistrucs van de Consumentenbond. (Deze pagina blijkt helaas niet meer beschikbaar) Hierop werd het punt aangegeven: "Beleggingskosten stapelen", waarin uitgelegd werd dat veel fondsen in Mix Fondsen beleggen, waardoor er dubbele beheerkosten worden betaald. (Dus let ook op als er in het Aegon Mix Fund is belegd.)

Bij nader onderzoek op de pagina van het Aegon Equity Fund vond ik informatie welke ik nog niet eerder tegen was gekomen, namelijk de tekst: 'Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.'.

Ik schrok toen ik de term hedgefondsen las, aangezien ik toevallig weet dat hedgfondsen nogal grote kosten met zich meebrengen. Zoals ook op Wikipedia te vinden is: 'De beheerskosten zijn meestal 2%, en de performance fee 20% over de winst die gemaakt is boven de "hurdle rate".'.

Dergelijke kosten heeft Aegon nooit duidelijk gemaakt, zelfs nu zijn deze niet te vinden. Deze kosten hadden mij, en vermoedelijk ook vele anderen, indien benoemd, doen afzien van het aangaan van een dergelijke beleggingspolis. Aangezien deze kosten, elk jaar op basis van de waarde van de belegging worden verrekend, zal dit in vele gevallen de allergrootste kostenpost zijn, welke voortvloeit uit de ToekomstPlan polis. Dergelijke hoge kosten niet benoemen, welke voor een professionele belegger als Aegon, en Aegon als verantwoordelijk fondsbeheerder zeker bekend moesten zijn, zie ik als een onrechtmatige daad, tevens zal hier in mijn optiek minimaal sprake moeten zijn van dwaling.

De reactie op punt 1 van Aegon, in eigen bewoording kort samengevat: Aegon geeft aan dat het mijn 'eigen schuld' zou zijn, aangezien de kosten ergens in een folder verstopt zaten, en dat ik gewoon de betreffende folder ontvangen zou hebben. (Wat pertinent onwaar is, ik bewaar al dit soort documenten, en had dus ook nog de productvoorwaarden die ik vooraf had ontvangen. Ondanks dat deze van eerdere datum was dan de uiteindelijke productvoorwaarden, had ik zelfs deze productvoorwaarden nog bewaard, deze heb ik dan ook gewoon kunnen overleggen. De folder (en een andere folder) waren mij totaal onbekend, en waren dan ook niet in mijn archief terug te vinden, terwijl ik dergelijke folders wel degelijk bewaard zou hebben. De producties van mijn kant laten duidelijk zien dat ik dergelijke informatie bewaar.)

De reactie op punt 2, in eigen woorden kort samengevat: "" (Hier gaat men eigenlijk gewoon niet op in, hoewel het uiteindelijk gaat om de allergrootste kostenpost van de polis. Het weglaten van de grootste kostenpost is in geen enkel geval redelijk en billijk ten opzichte van een consument die geen inzicht heeft in deze kosten.)

Hoewel ik Aegon niet wou afrekenen op misstanden uit het verleden, reken ik hun houding nu wel zwaar aan. Ik zal dan ook afzien van een verdere relatie met Aegon, en geen (verder) gebruik gaan maken van hun (en aan Aegon gelieerde (zoals Knab)) diensten.

De huidige status van mijn klacht is:

Aantal dagen in behandeling bij het Kifid: ...

Ingediend bij het Kifid op: 31-7-2016

Geïnformeerd over doorgeleiding naar de Commissie: 20-2-2017

(Gezien het grote aantal zaken met betrekking tot de problematiek rondom beleggingsverzekeringen, kon er nog geen duidelijkheid worden gegeven omtrent het verdere verloop van de procedure) (Vrije vertaling uit brief Kifid)

Daad bij het woord: "Uw Aegon Sparen is per 22-02-2017 opgeheven."

Toegevoegd, een beschrijving van Waarom het ToekomstPlan teveel kost.

11-07-2017: Heb mijn ToekomstPlan inlegvrij gemaakt. Dit aangezien ik geen premie meer wenste in te leggen, waarover daarna cumulatief te hoge kosten worden ingehouden. Deze premie kan ik beter in mijn pensioenpot stoppen, waar ik deze inleg in het verleden uit onttrok.

Omdat er nu eerste kosten zijn berekend over de gehele looptijd en inleg, en ik er achter ben gekomen dat ik niet goed door Aegon ben geïnformeerd, en ik heb besloten om niet langer aan verdere inleg te doen, is een van mijn vorderingen in mijn klacht, dat een gedeelte van de eerste kosten door Aegon terugbetaald worden. Immers, ik heb voor de gehele looptijd betaald, maar zal ik dit niet afnemen, door toedoen van Aegon. In een dergelijke situatie is deze eis redelijk en billijk.

Het liefste zou ik het product willen stoppen, en omzetten naar een andere pensioenvoorziening, echter zal ik eerst de afhandeling van de klacht afwachten.

13-07-2017: Bij het Kifid navraag gedaan omtrent de status van de afhandeling van de klacht. Hoop hier binnenkort meer over te vernemen.

27-07-2017: Van het Kifid terugkoppeling over de voortgang gekregen. Hierbij is aangegeven dat klachten m.b.t. een beleggingsverzekering nog enige tijd zullen worden aangehouden.

Dit alles aangezien er bij de Commissie van Beroep in vier zaken (hopelijk later dit jaar) nog uitspraak moet komen, en het Kifid hierop wil wachten om klachten in overeenstemming met deze uitspraken te kunnen beoordelen.

Het is goed dat ik hier nu terugkoppeling over heb gekregen, echter is het jammer dat hierdoor de procedure nog langer zal doorlopen, en ik de inlegvrij gemaakte polis dus nog langer zal moeten aanhouden. Ik zal dan ook alle kosten terugvorderen, die door en na het inlegvrij maken ingehouden worden.

Mocht ik tijd hebben, dan zal ik de openstaande geschillen doornemen, en kijken of deze op enigerlei wijze met mijn klacht te maken kunnen hebben. Persoonlijk denk ik dat mijn klacht duidelijk is, en dat vast staat dat Aegon mij niet heeft geïnformeerd over dubbele beheerkosten.

De extra, en nooit duidelijk gemaakte kosten in de aandelenbelegging, welke voortvloeit uit een belegging die niet in aandelen maar in hedgefondsen is gedaan, hetgeen niet conform de gemaakte afspraken is, daarvan lijkt mij ook duidelijk dat deze kosten ten laste van Aegon dienen te vallen.

Aangezien dit voor mij een principe kwestie is, en ik weet dat ik op de genoemde punten gelijk heb, blijf ik volharden.

30-07-2017: Heb de betreffende lopende zaken bij de Commissie van Beroep kort doorgenomen (GC 2016-120, GC 2016-311, GC 2016-628 en GC 2017-072). Hoewel het eerste deel van mijn klacht, volgens mij, niet geraakt zal worden door enige uitspraak in een van deze zaken, vind ik dit lastiger in te schatten hoe dit juridisch zit voor het tweede deel.

Het eerste deel over de beheerkosten, daarvan is duidelijk dat ik niet volgens de toen geldende regels ben geïnformeerd. Met dank aan het verweer van de jurist welke Aegon representeerde, weet ik nu dat ik niet volgens "de Riav '98 en de CRR '98" ben geïnformeerd.

Het tweede deel, de hedgefondskosten, daarvan twijfel ik of dit geraakt zou worden door enige uitspraak. Aangezien ik expliciet een aandelenbelegging heb aangegaan, en Aegon hier, zonder dat de consument hiervan op de hoogte is, andere beleggingen dan aandelenbeleggingen (Hedgefonds beleggingen met hoge kosten) aan toe heeft gevoegd, lijkt mij dat Aegon, de consument niet voldoende heeft geïnformeerd. Niet over de aard van de belegging, en niet over de hieraan verbonden kosten. Het lijkt mij dat 'Product A' (aandelenbelegging) verkopen, en 'Product B' (gemixte aandelen/hedgefonds belegging) leveren, ten alle tijden niet correct is.

Aangezien het tot in detail beoordelen of een specifieke klacht nu wel of niet door enige uitspraak zal worden geraakt tijdrovend zal zijn, en aangezien dit ook afhankelijk kan zijn van de uiteindelijke uitspraak, heb ik er begrip voor dat dit soort zaken momenteel worden aangehouden. Wel verwacht ik, dat als er uitspraak komt in de vier betreffende zaken, dat de behandeling dan zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden.

15-06-2018: Eind april heb ik een email ontvangen met de mededeling dat de klachtenafhandeling van beleggingsverzekeringen wordt voortgezet. In deze email wordt verwezen naar de richting gevende uitspraken op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen. Deze heb ik intussen bestudeerd. Op deze uitspraken kan binnen 16 weken een reactie worden gestuurd, wat feitelijk inhoud, dat hoewel de klachtenafhandeling wordt voortgezet, deze dus met 16 extra weken uitgesteld is. Wellicht had een kortere termijn ook best gekund. Ik merk dat ik zelf, door een dergelijke lange termijn, er nogal de tijd voor heb genomen.

De belangrijkste beslissingen van de Commissie van Beroep (CvB) in de vijf richtinggevende uitspraken geven mij extra vertrouwen dat ik op het eerste punt in mijn gelijk gesteld zal gaan worden, gezien punten 1 en 3 uit het hiervoor genoemde pdf document. Gezien de "Indien geen wilsovereenstemming over bepaalde kosten bestaat, moet de verzekeraar de ten onrechte in rekening gebrachte bedragen aan de waarde van de verzekering toevoegen. Deze kosten mogen in de toekomst niet meer aan de consument in rekening worden gebracht.", ga ik er vanuit dat de extra kosten vergoed worden, alsof deze nooit ingehouden waren, en ook verder niet meer in rekening gebracht worden.

Het tweede punt dat ik gemaakt heb, de hedgefonds kosten, deze zijn mogelijk lager dan ik deze in eerste instantie had ingeschat, zoals ik reeds in Waarom het ToekomstPlan teveel kost had aangegeven. Het is echter van belang dat Aegon duidelijkheid verschaft over deze extra kosten. Aangezien het een belegging in een Aegon fonds betreft, en deze belegging niet los gezien kan worden van de beleggingsverzekering, ben ik van mening dat er hierbij geen sprake is van een derde partij, maar van de partij Aegon zelf.

Deze uitspraken geven mij vooral op het eerste punt extra vertrouwen, terwijl het voor mij eigenlijk al duidelijk was dat ik hier zeer sterk stond. Als ik de nodige twijfel had gehad dat mijn klacht ongegrond was, dan had ik ook niet de moeite genomen om deze door te zetten. Op het tweede punt wordt er niet veel duidelijk, dit zal afgewacht moeten worden. Momenteel zit ik nog binnen de reactietermijn, echter denk ik dat het standpunt van mijn klacht al voldoende duidelijk is. Voor zover ik het nu overzie, lijkt mij dan ook een reactie overbodig, tevens omdat men ook het volgende aangeeft:

"Op basis van de informatie ‘”Belangrijkste beslissingen CvB in de vijf richtinggevende uitspraken over beleggingsverzekeringen” kunnen geen conclusies worden getrokken voor individuele zaken."

Mijn vraag is wel een beetje, als hieruit geen conclusies kunnen worden getrokken, waarom is er dan een termijn van 16 weken waarop men met op individuele zaken getrokken conclusies kan reageren? Maar natuurlijk kan men uit jurisprudentie wel conclusies trekken, zolang je maar ook kritisch naar je eigen standpunt kijkt.

13-12-2018: Eindelijk weer een document van het Kifid ontvangen, al staat de status nog steeds op: Behandeling van de klacht is (tijdelijk) gepauzeerd

In de nieuwe brief werd aangegeven dat er nog langer gewacht moet worden: Uw klacht valt binnen een cluster dat nog niet aan de beurt is. Dat is natuurlijk erg jammer, maar andere consumenten wachten ook op behandeling.

In de brief staat ook aangegeven: " De financieel dienstverlener heeft medegedeeld mogelijkheden te zien om met een aantal consumenten tot een oplossing te komen, al dan niet met inzet van Kifid. Mogelijk neemt de financieel dienstverlener daarover contact met u op, of heeft zij dat al gedaan. "

Nu zal ik altijd openstaan voor een oplossing, maar men heeft mij al eerder een 'oplossing' aangeboden, die in geen vergelijking stond met de geleden schade, en waarmee geen duidelijkheid zou komen in de vragen die ik heb over de beheerkosten/LKF. Ook geven de richtinggevende uitspraken mij nu extra inzichten in de te verwachten uitkomst. Als laatste, hoe Aegon, via het door hen ingehuurde advocatenkantoor, mij heeft bejegend, verdient geen schoonheidsprijs. Ik vind excuses daarvoor dan ook een voorwaarde bij een mogelijke oplossing.

Maar goed, mijn klacht is vooral een klacht uit principe. Ik heb geen verwachtingen dat Aegon contact met mij zal opnemen. Al denk ik wel, dat als men naar de zaak kijkt, dat Aegon ook wel inziet dat ik in ieder geval op het eerste punt gelijk zal krijgen.

16-04-2019: Vandaag even een korte update. Eind februari of begin maart ben ik gecontacteerd door Aegon om te kijken of er tot een 'oplossing' gekomen kon worden. Men bood mij een compensatie van € 500,- aan, een bedrag wat lager lag dan een eerder aangeboden 'oplossing', terwijl er in de loop der tijd alleen maar meer niet opgegeven kosten zijn ingehouden. Ik moest hard lachen aan de telefoon, toen deze medewerker van Aegon mij deze 'oplossing' aanbood. Genoeglijk begon de betreffende medewerker mij toen te verzekeren dat de afhandeling van de klacht dan nog wel jaren kon duren. Ik zie dat ik vandaag al op dag 990 zit, van het aantal dagen dat deze klacht bij het Kifid in behandeling is, dus geduld had ik toch al.

23-05-2019: Kort geleden weer een brief van het Kifid mogen ontvangen:

"Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Uw klacht maakt deel uit van een cluster dat nog wacht op behandeling, samen met zo’n 700 andere klachten over beleggingsverzekeringen. Behandeling van deze hoeveelheid klachten kost nog de nodige tijd, waarvoor we uw begrip en geduld vragen. Zodra het cluster met uw klacht wordt opgepakt, ontvangt u hierover van ons bericht. Hoe lang dat nog duurt is lastig te zeggen."

Dus voorlopig nog maar afwachten... met al meer dan 1000 dagen in behandeling te zijn, gaat het al richting de 3 jaar, dus geduld had ik toch al.

Verdere voortgang zal ik via deze site kenbaar maken.