Waarom het Aegon ToekomstPlan teveel kost

Laatst bijgewerkt: 10 augustus 2017

Door de klacht die ik bij het Kifid heb lopen, heb ik mij verder verdiept in het Aegon ToekomstPlan. Met de informatie die ik verkregen heb uit het 'verweer' van Aegon, is bij mij een duidelijk beeld ontstaan van de eigenaardigheden van dit product.

Zoals ik al aangegeven had, wordt er als onderdeel van het ToekomstPlan in het Aegon Equity Fund belegd. Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, werd het Aegon Equity Fund als "(aandelenbelegging)" omschreven, waardoor ik er vanuit mocht gaan dat het een beleggingsfonds betrof dat in aandelen belegde. Wat blijkt echter, het Aegon Equity Fund belegd helemaal niet in aandelen, maar, zoals ik eerder aanhaalde: 'Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.'. Het mag duidelijk zijn, Aegon heeft mij, en vele andere welke het ToekomstPlan zijn aangegaan, foutief geïnformeerd. Een aandelenbelegging of een belegging in hedgefondsen zijn totaal verschillende zaken.

Belegging in hedgefondsen brengen hoge kosten met zich mee, meestal zo'n 2% + een 'performance fee'. Als ik alleen al kijk naar de beheerkosten die worden doorbelast, dan betreft deze 0,8% beheerkosten (eerste keer beheerkosten). Dan zijn er nog de beheerkosten (tweede keer beheerkosten) van het Aegon Equity Fund 0,39% en de beheerkosten (derde keer beheerkosten) van de hedgefondsen 2% (excl. kosten performance fee), dan zien we dat deze kosten opgeteld 3,19% van het belegd vermogen bedragen. Kijkend naar de Wabeke norm "De aanbeveling hield in dat de kosten van de beleggingsverzekering niet meer dan 2,5% van het belegd vermogen mag bedragen.", dan is het duidelijk te zien dat er teveel kosten worden ingehouden.

Let wel op, de Wabeke norm van 2,5% aan kosten is een stuk hoger dan de kosten welke in de ToekomstPlan productvoorwaarden worden benoemd. Er wordt nu over de teveel betaalde kosten, jaar op jaar ook geen rendement opgebouwd, waardoor de poliswaarde nog lager uit valt. Zeker als we kijken naar de lange looptijd van het ToekomstPlan, is dit van grote invloed op het eindkapitaal.

Wat is er nog meer mis met die belegging in het Aegon Equity Fund. Wat blijkt uit de prospectus (Zie: prospectus aegon funds), Aegon is dan wel de verantwoordelijk fondsbeheerder, maar ze hebben het fondsbeheer wel uitbesteed: "De Beheerder heeft een uitbestedingsbeleid" (bron: prospectus aegon funds.pdf). Het lijkt er op dat Aegon, de 0,39% beheerkosten (naast de beheerkosten vanuit de verzekering en de rest van de verzekeringskosten) opstrijkt, en de uitbesteeding wordt betaald vanuit de 2% hedgfondskosten die met het fondsvermogen worden verrekend. Anders gezegd, de uitbesteding wordt zonder dat wij, de consument, dit door hebben, op de consument afgeschoven terwijl wij Aegon hier al beheerkosten voor betalen, en dat alles, zodat Aegon meer winst kan behalen. Dat is tenminste mijn conclusie.

Is dat alles, nou mogelijk niet eens. Hoewel tegenwoordig kick-back fees niet meer zijn toegestaan (zie ook: Provisieverbod beleggingsondernemingen - Distributievergoedingen), zou het zomaar kunnen dat Aegon in het verleden zo'n kick-back fee heeft ontvangen voor het uitbesteden van het fondsbeheer. Al moet ik toegeven dat ik hier speculeer, maar gezien de handelspraktijken uit het verleden, zou dit zomaar wel het geval geweest kunnen zijn. Zo is in het jaarverslag van Aegon Nederland uit 2013 te lezen: "Other types of returns such as kick-back fees, economies of scale etc.", wat toch indiceert dat Aegon in het verleden inkomsten uit kick-back fees ontving.

Dan nog als laatste, het volgende: Bij de beleggingsverzekering worden voorbeeldrendementen gegeven. Wat blijkt nu, Aegon hanteert als het fondsrendement, het netto rendement van de hedgefondsen, daar zijn dus die (ruim) 2% kosten dan al vanaf. Dit is een vreemde berekening, aangezien die 2% kosten hier gewoonweg niet in worden meegenomen. Bij een daadwerkelijk beleggingsrendement (wat de hedgefondsen behalen, ofwel bruto) van 4% blijft er maar 4% - 3,19% = 0,81% rendement over per jaar (hier gaan trouwens nog wat kosten vanaf). Daarmee zou de berekening met de voorbeeldrendementen er nogal anders uitzien. Er moet dus 6% beleggingsrendement worden behaald door de hedgefondsen om aan het 4% voorbeeldrendement te komen.

O ja, die extra 2% kosten, die geven geen enkele garantie op een hoger rendement. We moeten dus, zonder dat we het wisten, voor een duurdere glazen bol betalen. Daar had men misschien beter Jacko voor kunnen inhuren.

Belangrijke aanvulling:
Uit verder onderzoek blijkt dat in het document "fondsinformatie equity fund.pdf" duidelijk wordt dat de tekst 'Hierbij wordt belegd in hedgefondsen die gebruik kunnen maken van verschillende beleggingsstrategieën.' niet betekent dat er uitsluitend in hegdefondsen wordt belegd, zoals ik eerder wel uit de tekst opmaakte. Het blijkt dat ruim 10% van de beleggingen in hedgefondsen plaatsvinden. Uitgaande van de 2% hedgefonds kosten zouden de extra kosten dan uitkomen op zo'n 0,2%.

Het betreffende fondsinformatie document, geeft ook een LKF (Lopende Kostenfactor) aan, welke een beter beeld moet geven van de onderliggende kosten. In het document is al te zien dat deze inderdaad hoger ligt, maar slechts zeer beperkt 0,42% i.p.v. 0,39% (opgeteld), dat is 0,03% aan extra kosten welke niet overeengekomen zijn. Echter, met meer dan 10% beleggingen in een of meerdere andere beleggingsinstellingen wordt in de Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen – Lopende Kosten Factor aangegeven: "Indien de beleggingsinstelling een substantieel deel (meer dan 10 procent of meer) van haar vermogen direct of indirect belegt in een of meerdere andere beleggingsinstellingen, worden de kosten van de andere beleggingsinstelling betrokken bij het bepalen van de LKF.", het mag duidelijk zijn, dat deze kosten niet bij het bepalen van de Lopende Kostenfactor lijken te zijn meegenomen.

Het fonds Saemor Europa Alpha Fund heeft volgens Morning Star een LKF van 1,66%. Er wordt aangegeven dat het Aegon Equity Fonds voor 7,5% van het fondsvermogen hier een belang in heeft, de LKF die voor dit fonds zou moeten worden opgeteld, is dan 7,5% * 1,66% = 0,1245% aan extra LKF, terwijl de LKF slechts 0,03% hoger ligt dan de TER. Nu kan het zijn dat aangezien de LKF wordt afgegeven over 2015, dat er in 2015 minder dan 10% in een of meerdere andere beleggingsinstellingen was belegd, waardoor het eventueel niet verplicht was om deze kosten duidelijk te maken. Het is trouwens wel vreemd dat men de LKF over 2015 opgeeft. Met de 10% norm is er ook een grote kans dat, nu men er net boven zit, men verkopen van deze fondsen gaat doen om onder de norm te komen, zodat deze kosten minder duidelijk worden.

Uiteindelijk is het wel duidelijk dat er wel degelijk extra kosten worden gemaakt, welke niet overeengekomen zijn. Deze kosten zijn in mijn optiek onterecht. Naar het er nu laat aanzien, blijken deze extra kosten wel lager uit te vallen dan dat ik in eerste instantie vermoedde. Het is aan Aegon om deze extra kosten duidelijk te maken, en om hier compensatie tegenover te stellen. Het blijft natuurlijk zeer vreemd dat als een fonds als aandelenbelegging wordt beschreven, dat men andere beleggingen dan aandelenbeleggingen aan het fonds toevoegt, zoals de belegging in hedgefondsen.

30-07-2017: Vandaag een controle gedaan of intussen de LKF over 2016 vermeld werd, dit was inderdaad het geval. Tot mijn verbazing was deze echter nog steeds op 0,42% vastgesteld, terwijl ik bij een eerdere fondsinformatie over 2016 duidelijk zag dat de beleggingen in Fondsen hoger dan 10% was. Het lijkt er op dat AEGON niet graag duidelijkheid wil geven, dat er hogere kosten aan deze belegging kleven, dan dat AEGON aangegeven heeft. Zeker omdat AEGON de belegging als zijnde aandelenbelegging in het ToekomstPlan heeft gebruikt, en omdat hedgefonds beleggingen andersoortige beleggingen zijn dan aandelenbeleggingen, dienen deze kosten in mijn optiek vergoed te worden.

Omdat de LKF van het AEGON Equity Fund geen rekening houdt met de LKF uit onderliggende fondsen, terwijl er wel meer dan 10% in andere fondsen wordt belegd, heb ik vandaag hierover een klacht bij de AFM ingediend. De AFM geeft geen terugkoppeling of een dergelijke klacht wordt opgepakt, het is dus afwachten of/tot er een openbare mededeling/boete komt, en deze gepubliceerd wordt. Hopelijk krijg ik op dat moment dan ook een persoonlijke terugkoppeling. Mocht er een dergelijke terugkoppeling komen, of mocht ik vernemen dat de AFM hier actie op ondernomen heeft, dan zal ik dat op deze pagina kenbaar maken.